Instalatorstwo elektryczne i teletechniczne

Search
Close this search box.

O NAS

O VISST

   Firma VISST ENGINEERING (w skrócie VISST) powstała w 2006 roku, prowadząc i rozwijając swoją działalność do dnia dzisiejszego. W początkowych latach swojej działalności wykonywaliśmy prace montażowe oraz serwisowe instalacji elektrycznych ulokowanych głównie w zabudowach jednorodzinnych. Wraz z upływem czasu zwiększyliśmy swój potencjał techniczny pozwalający na realizację coraz większych kontraktów, przetargów, outsourcingu i zleceń w firmach, urzędach, obiektach sakralnych i różnych innych instytucjach.

W ciągu tych lat wykonaliśmy niezliczoną ilość instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zyskując pozycję na rynku oraz, co najważniejsze, zaufanie Klientów.

VISST ENGINEERING to firma z wieloletnim doświadczeniem, podnosząca nieustannie swoje umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania usług, zdobywając przy tym wszelkie możliwe unijne i państwowe uprawnienia energetyczne – G1, G2, G3 eksploatacyjne i dozorowe w pełnym zakresie, wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i pomiarami instalacji elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami)).

Posiadamy uprawnienia w zakresie prac pod napięciem (PPN) na liniach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych.

Nasza firma uzyskała certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wraz z uprawnieniami na F-gazy z zakresu montażu automatyki: chłodnie, klimatyzatory, klimatyzacje, pompy ciepła, sprężarki, wentylatory, piece i inne urządzenia.

Otrzymaliśmy Certyfikat CCNA – międzynarodowy dokument, wydawany przez firmę Cisco Systems, potwierdzający umiejętności zawodowe z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania sieciami LAN.

Posiadamy uprawnienia do dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Polskimi Normami oraz aktami prawnymi w odniesieniu do Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 4 pkt 1 ppkt 3). Poza tym przedstawiciele naszej firmy brali udział w wielu niezbędnych kursach i szkoleniach (m.in. SATEL, JABLOTRON, SONEL, GRENTON, BCS, ROGER, SOMFY), pozyskując odpowiednie licencje i certyfikaty.

Firma VISST przeszła również przez rygorystyczne badania, monitoring należności oraz specjalny program weryfikacji przedsiębiorstw, którego celem jest podkreślenie wiarygodności podmiotów biznesowych. Dzięki naszym staraniom i profesjonalizmowi otrzymaliśmy odpowiednie certyfikaty wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Serdecznie dziękujemy naszym dotychczasowym Klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Najlepszą nagrodą za wykonaną pracę jest dla nas Wasze zadowolenie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Scroll to Top